Co warto zobaczyć w Krakowie?

Rynek Główny (Sukiennice, Kosciół Mariacki)

Rynek Główny jest największym placem Krakowa i największym średniowiecznym rynkiem Europy. Niemal wszystkie kamienice i pałace wokół Rynku to kilkusetletnie obiekty zabytkowe. Mieszczą się w nich m.in.: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Międzynarodowe Centrum Kultury oraz sklepy z ekskluzywnymi towarami. Najbardziej znane restauracje to Wierzynek (nr 15) i Hawełka – Tetmajerowska (nr 34). Inne: Wentzl (nr 19), Redolfi (nr 38) i Pod Słońcem (nr 43).

Kawiarnia Vis a Vis pod nr 29 była ulubionym miejscem Piotra Skrzyneckiego, twórcy Piwnicy Pod Baranami. Jego figura w charakterystycznym kapeluszu gości nadal w tym lokalu lub też w kawiarnianym ogródku. Sukiennice (budynek na środku rynku) podlegały przez wieki wielu przemianom i ich obecny kształt w niczym nie przypomina dawnych sukiennic. Już w roku 1257 książę Bolesław Wstydliwy przy lokacji Krakowa zobowiązał się postawić kramy sukienne. Stanowiły one podwójny rząd kramów kamiennych, tworzących jakby uliczkę pośrodku Rynku. Sukiennice w tej postaci przetrwały do połowy XIV stulecia.

Wawel

Wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły, historyczna dzielnica Krakowa. Wawel ma charakter zrębu tektonicznego, który powstał w miocenie i zbudowany jest z liczących 161–155 mln lat górnojurajskich wapieni wieku oksfordzkiego. Wzgórze wznosi się na wysokość ok. 228 m n.p.m.

Na wzgórzu znajdują się dwa zabytkowe zespoły budowlane: Zamek Królewski na Wawelu oraz bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława. W 1978 Wawel wraz ze Starym Miastem, Kazimierzem i Stradomiem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 razem ze Starym Miastem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem został uznany za pomnik historii.

www.wawel.krakow.pl

Kazimierz (Szeroka i Synagogi)

Kazimierz część Krakowa wchodząca w skład Dzielnicy I Stare Miasto. Od powstania w XIV wieku do początków XIX wieku był samodzielnym miastem, położonym na południe od Krakowa, oddzielonym od niego nieistniejącą już odnogą Wisły. Jego północno-wschodnią część zajmowała dzielnica żydowska. Przez wiele wieków Kazimierz był miejscem współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej i chrześcijańskiej. Obecnie stanowi jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa, jest też jednym z ośrodków życia kulturalnego miasta. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

Dziś Kazimierz jest sercem nocnego życia Krakowa. To tutaj znajduje się najwięcej pubów, restauracji i kawiarni, gdzie turyści, a także mieszkańcy przesiadują od rana do późnych godzin nocnych. Rośnie zainteresowanie turystów Kazimierzem. Na Placu Nowym i na ulicy Szerokiej latem odbywają się liczne festiwale i imprezy, które przyczyniają się do promowania dzielnicy.

Siedzibę ma tam Muzeum Galicja, liczne galerie, a także teatry (Teatr Nowy, Teatr Eloe, Teatr Żydowski (Kolejarza), Scena Kameralna Starego Teatru), a także teatr Sceny El-Jot przy ulicy Miodowej.

Kopalnia Soli Wieliczka

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

www.kopalnia.pl

Fabryka Schindlera

Fabryka Emalia Oskara Schindlera – fabryka założona w 1937 jako miejsce produkcji wyrobów emaliowanych i blaszanych. Wydzierżawiona, a potem przejęta przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera w 1939, jako Niemiecka Fabryka Wyrobów Emaliowanych – Deutsche Emailwarenfabrik (DEF), prowadzona przez Schindlera do roku 1945. Fabryka mieści się przy ulicy Lipowej 4, na krakowskim Zabłociu.

Schindler zatrudniał w niej zagrożonych eksterminacją Żydów, wpisanych następnie na tzw. listę Schindlera i uratowanych od zagłady. Po II wojnie światowej fabrykę przejął skarb państwa, a 2005 miasto Kraków. Od 2007 fabryka została podzielona między dwie instytucje: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (które utworzyło tu wystawę stałą Kraków – czas okupacji 1939-1945) i Muzeum Sztuki Współczesnej.

Fabryka Schindlera jest jednym z obiektów na trasie Krakowskiego Szlaku Techniki.

Plac Bohaterów Getta

Plac Bohaterów Getta w Krakowie (dawniej Plac Zgody) – plac w krakowskiej dzielnicy Podgórze, w latach 1941–1943 leżący na terenie getta. Wówczas miejsce koncentracji ludności żydowskiej przed transportem do obozów koncentracyjnych. Po wojnie plac otrzymał dzisiejszą nazwę a w roku 2005 przeprowadzono jego gruntowną modernizację tak, że stał się jednym z najładniejszych placów w Krakowie i swoistym miejscem upamiętniającym tragiczną historię narodu żydowskiego.

Na wyremontowanym placu stanął dość szczególny, ale jakże wymowny pomnik. Otóż ustawiono na nim wykonane z żeliwa i brązu 33 krzesła-pomniki i 37 zwykłych krzeseł, na których może usiąść każdy. Mają symbolizować tragedię dawnych mieszkańców placu, ludzi, po których zostały puste krzesła. A stoją one w rzędach, tak jak w rzędach stali mieszkańcy getta na apelu.

Auschwitz Birkenau

KL Auschwitz (Oświęcim, ok. 40 km od Krakowa) był największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady. Życie straciło tu ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci.

Autentyczne Miejsce Pamięci to dwie części byłego obozu: Auschwitz i Birkenau. Wizyta z edukatorem pozwoli lepiej zrozumieć to unikatowe miejsce.

Więcej informacji na www.auschwitz.org